FB_IMG_1545329333754

Referanser

6

Varderåsen Borettslag

Ansvarlig entreprenør for gjennomføring av utenomhusarbeider bestilt av Varderåsen Borettslag som innebar utskifting av gangdekker, trapper og andre uteområder. Det ble videre montert ny utebelysning, terrassedekker og laget blomsterkasser. Jakhelln Entreprenør var videre ansvarlig for etablering av systemer for håndtering av overvann og takvann, samt beplanting og etablering av grøntarealer. 

Arbeidene ble utført etter arkitekttegninger og i samråd med arkitekt og byggherre. Jakhelln Entreprenør var delaktig i beslutningsprosessen som omfattet endringer og alternative løsninger der dette var nødvendig med hensikt for det totale prosjektet. Under hele prosjektet ble byggherreforskriften og Norsk Standard sine krav fulgt. (2015-2016)
FB_IMG_1541189987705

Masseutskiftning og asfaltering 

Gjennomføring av masseutskiftning og asfaltering av næringstomt og oppstillingsplass for tunge kjøretøy på Skytta, Hagan for Jojo Eiendom AS. 
Utskiftning av ekisterende masser og oppgradering av steingrøft for håndtering av overvann på området. Innkjøring, utlegging og komprimering av nye masser for avretting og asfaltering av området. (Høst 2018)

 
Engelia%2049

Renovering av uterom Skedsmokorset 

Renovering av uteområde på privat adresse på Skedsmokorset. Arbeidet omfattet utskiftning og setting av ny belegningsstein, setting av gatestein mot blomsterbedd og grøntområde og setting av Asak støttemur. Avslutningsvis ble grøntområder rensket og avrettet og tilført ny matjord, før ferdigplen ble lagt. (Vår 2018)  

 
7923979928582939e462f973e42751

Drenering av grunnmur på enebolig - Grefsen, Oslo 

Gjennomføring av drenering og etablering av drenering/overvannssystem for enebolig på Grefsen. Arbeidet omfattet graving og drenering rundt husets grunnmur, installering av inspeksjonskum og tilkboling til overvannsystem, samt fordrøyning av eget takvann på egen tomt gjennom etablering av fordrøyningsbasseng. (Høst 2018)  

 
mesta-referanse-jakhellnentrepreneur

Mesta AS 

Underentreprenør for Mesta innen vintervedlikehold av riks og fylkesveier i Oslo og Akershus. Preventiv salting  og salting/brøyting under snøfall. (2012-2016). Les mer om Mesta her
 

Samarbeidspartner

VK-logo

Vaktmesterkompaniet AS

Underentreprenør for Vaktmesterkompaniet innen vintervedlikehold med lastebil av riks og fylkesveier i Akershus, og traktor i Oslo . Vi er utøvende underentreprenør for preventiv salting og strøing, samt salting og brøyting ved snøfall. (pågående kontrakt) 
Les mer om vår samarbeidspartner her
 
last%20ned

Feiring Bruk AS

Fast avtale for utkjøring av ferdigvare fra Feiring Bruks avdelinger på østlandet. 2 stk biler er fast stasjonert ved Feiring Bruks avdeling på Lørenskog for transportoppdrag.
 
Veidekke-logo-referanse-jakhellnentrepreneur

Veidekke Industri AS

Snøbrøyting på OSL Gardermoen med hjullaster. Brøyting av gater og taxebaner ved snøfall med oppfølgende opprydding og bortkjøring etter endt snøfall. (Pågående kontrakt)
Les mer om Veidekke AS her

 
4234234

KJ Byggservice AS

Samarbeidspartner for utførelse av betong og tømrerarbeide. KJ Byggservice AS er en bedrift med lang erfaring innen bransjen, og kan utføre et stort spekter av jobber innenfor tømrerfaget, ved alt fra nybygg, tilbygg og rehabilitering.
Les mer om KJ Byggservice AS her

 
htvlogo

Høytrykks-vakta AS

Samarbeidspartner for utførelse av trykk og tetthesprøving av vannledninger, rørinnspeksjoner, rørfornying, samt spyling, rengjøring og tømming av avløp og dreneringssystemer. 
 
Les mer om Høytrykks-vakta AS her 

 

Kontakt oss

Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel eller ring oss på 63 88 99 30
Epost*
Telefon*