Produkter og tjenester

Har du et varmeanlegg i dag som ikke drives av CO2 nøytral energi? Har du i tillegg  allerede et vannbårent anlegg for oppvarming, er veien meget kort til  biovarme leveranse  fra Jakhelln Bioenergi, en mer miljøvennlig løsning. Våre egne anlegg drifter vi fra A til Å. Velger du å eie ditt eget varmeanlegg, kan du velge at vi står for deler eller hele driften av anlegget.

I et vannavkjølt  brennkammer fremstilt av herdet syrefast stål omsettes energi flis til varme ved temperaturer på opp til 1200°C.
Det sirkulerende vannet i kjelen, overfører varmen direkte til ditt varmesystem. Den effektive blanding av brensel og forbrenningsluft i brennkammeret sikrer total forbrenning av brenslet. Dermed sikres også virkningsgrader opp mot 90%.

 
  • Bioenergi er ikke komplisert å bruke.
  • Vi levere mobile og stasjonære biobrensel anlegg tilpasset ditt bygg/prosjekt.
  • Mobile anlegg er en fleksibel løsning. Våre mobile fyringsanlegg krever liten plass, raske å montere og kan flyttes ved behov.
  • Med det beste og mest avanserte utstyret som eksisterer innen flisvarme produksjon og solide produsenter og samarbeidspartnere er vi et trygt valg .
  • Med våre løsninger er det kort vei fra kaldt til varmt bygg.
  • Fyr miljøvennlig, CO2 nøytralt med treflis
  • Har dere vannbåren varme og et gammelt, sentralfyrt oljefyringsanlegg i bygget, og ønsker å bruke et mer klimavennlig brensel har vi løsningen

Kontakt oss

Send oss gjerne en uforpliktende forespørsel eller ring oss på 63 88 99 30
Epost*
Telefon*